กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Timberwolves tickets
Online ท่าน
 

โรงเรียนที่ก่อตั้งในวโรกาสและโอกาสพิเศษ

ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา (ปีพ.ศ.2530)
ในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (ปี พ.ศ.2539)

perl.gif (995 bytes)   โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช
perl.gif (995 bytes)   โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (ปีพ.ศ.2535)
perl.gif (995 bytes)   โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ปี พ.ศ.2539)
perl.gif (995 bytes)   โครงการพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
perl.gif (995 bytes)   โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
perl.gif (995 bytes)   โครงการเทอดพระเกียรติเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์
perl.gif (995 bytes)   โครงการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี (พ.ศ.2525)
perl.gif (995 bytes)    แบบอาคารการศึกษาสงเคราะห์ และ การศึกษาเพื่อคนพิการ

| Back |Next|

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.0 2288 5803 Fax. 0 2281 6568