กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Timberwolves tickets
Online ท่าน
 

โครงการพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

  โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 1 นครพนม
  โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 2 กำแพงเพชร
  โรงเรียนมัธยมพัชรกิตติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี
  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี
  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา
  โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา
  โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย ระยอง (พ.ศ.2536)

โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
ในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา

  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม (พ.ศ.2534)
  โรงเรียนปิยชาติพัฒนา นครนายก
  โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา ปทุมธานี

| Back | Next |

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.0 2288 5803 Fax. 0 2281 6568