กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Timberwolves tickets
Online ท่าน
 

โครงการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี (พ.ศ. 2525)

  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน
  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง
  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางขุนเทียน
  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศาลายาอาคารศูนย์การศึกษาเพื่อคนพิการ

เป็นสถานที่ฟื้นฟูสภาพความพิการ โดยฟื้นฟูสภาพร่างกายการใช้เครื่องมือ
และการเข้าอยู่ร่วมในสังคมก่อนจัดส่งให้เรียนร่วมกับนักเรียนปกติ


   ศูนย์การศึกษาพิเศษ กรุงเทพมหานคร
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 สงขลา
   ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 เชียงใหม่
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 ขอนแก่น
  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 อุบลราชธานี

| Back |

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.0 2288 5803 Fax. 0 2281 6568