กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Online ท่าน
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี

อาคารเรียน 3 ชั้น
ทรงไทยทักษิณ
มีหลังคาลดหลั่น
พร้อมประดับลูกแก้ว
หอประชุมอเนกประสงค์
สูง 2 ชั้น
กลุ่มอาคารเรียน 3 ชั้น
โรงฝึกงานและหอประชุม
ภายในกลุ่มอาคารจัดเป็นคอร์ด
มีลานอเนกประสงค์
ส่วนหนึ่งใช้ในการฝึกงาน
อีกส่วนหนึ่งจัดเป็นสวน
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.02-6288888 ต่อ 2111,2113
ติดต่อ : chakri@bed.go.th   01-7521746 ICQ # 7145829