กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Online ท่าน
 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
(พระตำหนักสวนกุหลาบ มัธยม)

อาคารทรงไทย 6 ชั้น
สร้างต่อเนื่องกับอาคาร
อเนกประสงค์ 3 ชั้น
ซึ่งเป็นโรงอาหาร
โรงฝึกงานและหอประชุม

ประตูหน้าต่างส่วนหนึ่ง
ได้รับพระราชทานจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
เพื่อมาประกอบตกแต่ง
อาคารเรียนตามจุดต่างๆ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.02-6288888 ต่อ 2111,2113
ติดต่อ : chakri@bed.go.th   01-7521746 ICQ # 7145829