กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Online ท่าน
 

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 10
อุบลราชธานี

อาคาร 2 ชั้น 4 แฉก
ตรงกลางมีหลังคา
เพื่อให้ดูเป็นเอกลักษณ์
สถาปัตยกรรมท้องถิ่น
สถานฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ 4 ประเภท คือ
คนพิการทาง หู
คนพิการทาง ตา
คนพิการทาง สมอง
คนพิการทาง ร่างกาย
อาคารแบ่งเป็น 4 ปีก
ตัวอาคารตามสภาพความพิการ
มีสำนักงาน และส่วนบริการ
อยู่ตรงกลาง
ในส่วนความพิการทางร่างกาย
จะมีทางลาด (RAMP) เพื่อใช้
เป็นที่ฝึกการใช้รถ Wheel Chair
กลับ Menu
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.02-6288888 ต่อ 2111,2113
ติดต่อ : chakri@bed.go.th   01-7521746 ICQ # 7145829