กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Online ท่าน
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์

กลุ่มอาคารเรียน
ทรงไทย(ภาคกลาง)ประยุกต์
หอประชุมอเนกประสงค์
ทรงไทย(ภาคกลาง)ประยุกต์
เชื่อมต่ออาคารทุกหลัง
ด้วยทางเชื่อม เพื่อสะดวก
ในการสับเปลี่ยนชั่วโมงเรียน
และทำให้อาคารดูมีความต่อเนื่องกัน
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.02-6288888 ต่อ 2111,2113
ติดต่อ : chakri@bed.go.th   01-7521746 ICQ # 7145829