กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Online ท่าน
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่

อาคารเรียนทรงไทย(พายัพ)
ประยุกต์ แต่งด้านหน้าด้วย
สวนไม้ดอก มีดอยอินทนนท์
อยู่เบื้องหลัง
โรงอาหารหอประชุม 2 ชั้น
บันไดทางขึ้นใหญ่
มีหลังคาลดหลั่น
อีกมุมหนึ่งของหอประชุม
สร้างต่อเนื่องกับอาคารเรียน
เห็นหลังคาที่ประดับด้วยกาแล
โรงฝึกงานจำนวน 8 หน่วย
สร้างต่อกันเป็นรูปตัว U
ทำให้เกิดพื้นที่ตรงกลาง
ใช้เป็นลานอเนกประสงค์
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.02-6288888 ต่อ 2111,2113
ติดต่อ : chakri@bed.go.th   01-7521746 ICQ # 7145829