กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Online ท่าน
 

โรงเรียนปิยชาติพัฒนา นครนายก

กรมสามัญศึกษาได้จัดตั้งโรงเรียนตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้บุตรหลานของข้าราชการในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
และบริเวณโดยรอบมีที่เรียนโดยรับเป็นองค์อุปถัมภ์และพระราชทานนามว่า
"โรงเรียนปิยชาติพัฒนา"

อาคารเรียนที่สร้างขึ้นล้อเลียน
กลมกลืนกับตัวเขาชะโงก
เพื่อให้สอดคล้องกับ
ระบบ รปภ.ของโรงเรียน
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า
อาคารทั้งหมดจึงสร้าง
สูงไม่เกิน 2 ชั้น
แสดงการต่อเชื่อมอาคารเรียน
กับหอประชุม ซึ่งอยู่ด้านหน้า
ประตูด้านหน้าป้อมยามและป้ายชื่อ
ออกแบบให้กลมกลืนกับ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
กลุ่มอาคารเรียนที่สร้างต่อเนื่องกัน
มองจากถนนด้านนอกโรงเรียน
กลับรายการหลัก
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.02-6288888 ต่อ 2111,2113
ติดต่อ : chakri@bed.go.th   01-7521746 ICQ # 7145829