กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Online ท่าน
 

โรงเรียนห้องสมุด มี 2 แห่ง
1.โรงเรียนพนมอดุลวิทยา2 ซำป่างาม จ.ฉะเชิงเทรา
2.โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จ.เชียงใหม่

แสดงอาคารเรียน
โดยอาศัยธรรมชาติตัวอาคารเรียน
เหมือนศาลาหลายหลังสร้างกลางกลุ่มต้นไม้
มีศูนย์กลางเป็นอาคารห้องสมุด
ที่ดูจะเป็นอาคารถาวรเพียงหลังเดียว
แบบพิเศษ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.02-6288888 ต่อ 2111,2113
ติดต่อ : chakri@bed.go.th   01-7521746 ICQ # 7145829