กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Online ท่าน
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จ.สงขลา

กลุ่มอาคารเรียน
อาคารประกอบ
ทั้งโครงการ แสดงให้เห็น
ความต่อเนื่อง อาคารทั้งกลุ่ม
เป็นลักษณะ ทรงไทย (ทักษิณ)
ภายในคอร์ดกลางจะเห็น
อาคารอเนกประสงค์
อยู่ท่ามกลางไม้ดอก
ไม้ประดับดูร่มรื่น
อาคารอเนกประสงค์ประกอบด้วย
ชั้นบน เป็นหอประชุมและโรงพลศึกษา
ชั้นล่าง เป็นโรงอาหาร
อีกมุมหนึ่งของอาคาร
อเนกประสงค์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
โครงการเฉลิมพระเกียรติ
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.02-6288888 ต่อ 2111,2113
ติดต่อ : chakri@bed.go.th   01-7521746 ICQ # 7145829