กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Timberwolves tickets
Online ท่าน
 

สถิติการทำงานต่อวัน
ลำดับ
ชนิดงาน
จำนวนคน
ได้งาน
1
ขุดดินธรรมดา
1
2.20 ลบ.ม.
2
ขุดหลุม 0.80 x 0.80 x 1.00 ม.
1
2.50 หลุม
3
ถมดิน
1
3 ลบ.ม.
4
โกยหินจากรถลงพื้น
1
12 - 14 ลบ.ม.
5
โกยทรายจากรถลงพื้น
2
100 ลบ.ม.
6
ย่อยอิฐหัก
1
2 ลบ.ม.
7
ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น
1
1,100 แผ่น
8
ก่ออิฐ 1/2 แผ่นระยะสูง
1
500 แผ่น
9
ก่ออิฐบล็อก
1
55 - 80 ก้อน
10
ฉาบปูนผนัง
1
8 - 10 ตร.ม.
11
ฉาบปูนบัว
1
5 ตร.ม.
12
เทพื้นปูนทราย 5 ซ.ม.
1
10 - 12 ตร.ม.
13
เทคอนกรีตพื้นราบ
1
1 - 1.5 ลบ.ม.
14
เทคอนกรีตเสา
2
1.10 ลบ.ม.
15
ดัดเหล็กและผูกเหล็ก
2
45 - 60 ก.ก.
16
ทำหินขัดไม่รวมขัด
2
15 - 20 ตร.ม.
17
ปูพื้นโมเสค
1
2 - 3 ตร.ม.
ลำดับ
ชนิดงาน
จำนวนคน
ได้งาน
18
กรุกระเบื้องผนัง
2
2 - 4 ตร.ม.
19
ผสมคอนกรีตด้วยกระบะ
3
4 - 5 ลบ.ม.
20
ผสมคอนกรีต (เครื่อง)
4
20 - 25 ลบ.ม.
21
เทคอนกรีตขัดมัน 10 ซ.ม.
1
5 ตร.ม.
22
ยกเสาไม้ 6" เข้าที่
4
11 - 12 ต้น
23
ทำโครงหลังคาสังกะสี
1
15 ตร.ม.
24
ทำโครงหลังคากระเบื้อง
4
12 ตร.ม.
25
มุงหลังคาสังกะสี
1
40 แผ่น
26
มุงหลังคากระเบื้อง
1
6 - 8 ตร.ม.
27
ตีฝาไม้ทับเกล็ด
1
6 - 8 ตร.ม.
28
ตีฝาไม้เข้าลิ้น
1
3 - 4 ตร.ม.
29
ไสไม้ฝา
1
80 ตร.ม.
30
ไสไม้พื้น
1
30 - 40 ตร.ม.
31
ปูพื้นไม้ตีชิด
1
6 - 8 ตร.ม.
32
ปูพื้นไม้เข้าลิ้น
1
3 - 4 ตร.ม.
33
ปูพื้นปาเก้
1
4 - 5 ตร.ม.
34
วางตง - คาน
1
20 ตร.ม.
35
ตีระแนง
1
30 - 45 ตร.ม.
ลำดับ
ชนิดงาน
จำนวนคน
ได้งาน
36
ทำลูกกรงไม้
1
1 - 1.50 ตร.ม.
37
ทำบันไดไม้มีพุก
1
3.50 ตร.ม.
38
ตั้งวงกบ
1
8 - 10 ตร.ม.
39
ติดบานพับประตู - หน้าต่าง
2
9 - 11 บาน
40
ตอกเข็มไม้ยาว 3 - 6 เมตร
1
15 - 18 ต้น
41
เสี้ยมเสาเข็ม
3
30 - 50 ต้น
42
ทาสีพลาสติก
1
20 - 35 ตร.ม.
43
ทาสีน้ำมัน
1
15 - 20 ตร.ม.
44
ทาสีเพดาน 2 ครั้ง
1
8 ตร.ม.
45
ขัดพื้นด้วยแรงคน
1
3 - 4 ตร.ม.
46
ทาแชลแล็ก 1 ครั้ง
1
20 - 30 ตร.ม.
47
ผูกนั่งร้านไม้ไผ่
3
150 - 300 ตร.ม.
48
ติดอ่างล้างหน้า
2
9 - 10 ที่
49
ติดตั้งที่ปัสสาวะ
2
5 ที่
50
ติดตั้งส้วมนั่งราบ
1
1 ที่
51
ติดตั้งส้วมนั่งยอง
1
1 - 3 ที่
52
ติดตั้งก๊อกน้ำ (ทำเกลียว)
1
10 - 15 จุด
ลำดับ
ชนิดงาน
จำนวนคน
ได้งาน

| Back |

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.0 2288 5803 Fax. 0 2281 6568