กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Timberwolves tickets
Online ท่าน
 

ตารางการประมาณราคาค่าก่อสร้างของงานอาคาร
ส่วนที่2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ( ถ้ามี )
ลำดับที่
รายการ
รวมเป็นเงิน
หมายเหตุ
1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี    
1.1 การกำหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงาน หรือคุมงานก่อสร้างพิเศษเฉพาะ    
1.2 การกำหนดให้ใช้นั่งร้านและให้ความปลอดภัยต่อคนงานก่อสร้างตามกฎหมายแรงงาน    
1.3 การทำ BENCH MARK สำหรับตรวจเช็คระดับมาตรฐาน    
1.4 การทดสอบการทรุดตัวของอาคารขณะก่อสร้างเป็นระยะ ๆ    
1.5 การให้ทำอาคารบางส่วนให้เสร็จเพื่อเข้าไปใช้สอยก่อนเสร็จทั้งโครงการ    
1.6 การกำหนดให้ทำแผนงานก่อสร้างละเอียดด้วยระบบ C.P.M.    
1.7 การจัดสร้างสำนักงานสนาม สำหรับผู้ว่าจ้างหรือผู้ควบคุมงาน    
1.8 การทำระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ    
1.9 การทำระบบป้องกันดินพัง    
1.10 การใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง เช่น TOWER CRANE เป็นต้น    
1.11 การใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณที่ก่อสร้าง    
1.12 การใช้จ่ายในกรรมวิธีป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลที่ 3    
1.13 อื่น ๆ ถ้ามีให้ระบุ    
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
  รวมค่าใช้จ่ายพิเศษ ( ตามข้อกำหนดเงื่อนไขและความจำเป็นต้องมี )    
<<กลับ || ต่อไป >>
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.0 2288 5803 Fax. 0 2281 6568