กระทรวงศึกษาธิการ
Mail@ge.go.th
Home
Webboard
Link Website ที่เกี่ยวข้อง
   สพฐ.
   สพบ.ศธ.(วัดไร่ขิง)
   กระทรวงพานิชย์
   สำนักงบประมาณ
   สมอ.(TISI)
   สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
   สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
 
 
 
 
 
 
 สถิติผู้เยี่ยมชม
Timberwolves tickets
Online ท่าน
 

ค่าแรงงานรื้อถอนทั่วไป
รายการ
หน่วย
ค่าวัสดุ
ค่าแรงงาน ( บาท )
หมายเหตุ
มวลรวม(บาท)
ไม่เกิน 5 ชั้น
6 ชั้นขึ้นไป
รื้อกระเบื้องหลังคาลอนคู่
- คิดเป็นแผ่น
แผ่น
---
2
---
ถ้าน้อยกว่า 30 แผ่น
- คิดเป็นพื้นที่
ตร.ม.
---
5
---
แผ่นละ 5 บาท
รื้อกระเบื้องหลังคา + โครงหลังคาไม้
- หลังคาเพิง
ตร.ม.
---
30
---
.
- หลังคาจั่ว,ปั้นหยา
ตร.ม.
---
35
---
.
- รื้อฝ้าเพดาน (เฉพาะฝ้า)
ตร.ม.
---
10
---
.
- รื้อฝ้าเพดาน + คร่าวไม้
ตร.ม.
---
20
---
.
- รื้อผนัง + คร่าวไม้
ตร.ม.
---
20
---
.
- รื้อวงกบประตู + หน้าต่าง รวมเหล็กดัด
ตร.ม.
---
25
---
.
- รื้อผนังก่ออิฐ
ตร.ม.
---
25
---
.
- รื้อผนัง ค.ส.ล. หนา 0.08 - 0.10 ม.
ตร.ม.
---
45
---
.
- รื้อเสา + คาน ค.ส.ล.(โครงสร้าง ค.ส.ล.)
ลบ.ม.
---
240
---
.
รื้อพื้น ค.ส.ล.หนา 0.08 - 0.10 ม.
- พื้นลอย
ตร.ม.
---
40
---
.
- พื้นบนดิน
ตร.ม.
---
30
---
.
- รื้อถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 - 0.20 ม.
ตร.ม.
---
50
---
.
- สกัดผิวผนังปูนฉาบ
ตร.ม.
---
30
---
.
- สกัดผิวกระเบื้องเคลือบ, โมเสคบุผนัง
ตร.ม.
---
30
---
.
- รื้อผิวพื้นกระเบื้องยาง
ตร.ม.
---
15
---
.
- สกัดผิวพื้นหินขัด และ กระเบื้องเคลือบ
ตร.ม.
---
45
---
.
- รื้อพื้น + คาน + ตงไม้
ตร.ม.
---
50
---
.
ตัดต้นไม้
- ลำต้นไม่เกิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.
ต้น
---
300
---
.
- ลำต้นไม่เกิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 - 0.50 ม.
ต้น
---
650
---
.
- รื้อดวงโคม + สวิทซ์ + ปลั๊ก
จุด
---
10
---
.
รื้อสุขภัณฑ์
- โถส้วม
จุด
---
80
---
.
- อ่างล้างหน้า, sink
จุด
---
80
---
.
- ที่ปัสสาวะ
จุด
---
80
---
.
- รื้อเครื่องปรับอากาศ window type
ชุด
---
100
---
.
- ทำความสะอาดผนัง
ตร.ม.
---
7
---
.
- ขูดลอกสี
ตร.ม.
---
8
---
.
- ขูดลอกสี + ทำความสะอาด
ตร.ม.
---
12
---
.
- ขัดพื้นกระเบื้องยาง + ลง wax
ตร.ม.
---
20
---
.
- ขัดพื้นไม้ + ทำความสะอาด
ตร.ม.
---
30
---
ไม่รวมเคลือบผิว
รื้ออาคารชั้นเดียว
- อาคารไม้
ตร.ม.
---
50
---
.
- อาคารไม้ ค.ส.ล.
ตร.ม.
---
100
---
.
รื้ออาคารไม่เกิน 3 ชั้น
- อาคารไม้
ตร.ม.
---
120
---
.
- อาคารไม้ ค.ส.ล.
ตร.ม.
---
200
---
.
- รื้ออาคารตั้งแต่ 4 - 5 ชั้น - อาคาร ค.ส.ล.
ตร.ม.
---
300
---
.
. . . . . .
  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักอำนวยการ
กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง โทร.0 2288 5803 Fax. 0 2281 6568